Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

De Boer (2012), ‘t Veld

 

Nieuwbouw van ca. 2.250 m2 gebouwen voor het opslaan van m.n. rode en witte kool. Compleet met laadkuil, sanitair en kantine.

Agrofocus heeft hiervoor het logistiek ontwerp gemaakt, de kostenraming, bestek en aanbesteding van de gebouwen en koelcellen en de bouw begeleid.

John en Ad de Boer:Agrofocus heeft ons veel werk uit handen genomen. Dankzij hun bouwkundige en installatietechnische bestekken hebben wij de juiste materialen scherp ingekocht en is het meerwerk nihil gebleven. Mede dankzij de 8 bouwvergaderingen wist iedereen wie, wat, wanneer en hoe moest doen.

Bijzonderheden: Vier ULO-cellen, ammoniak koelinstallatie, vibropalen ivm variabele inheidiepte ca. 26-30m

Status: opgeleverd 2011