Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

De Lepelaar (2013), St. Maarten

De Lepelaar is een biologisch dynamisch tuindersbedijf die naast vollegrondsgroenten ook groenten onder glas en akkerbouwgewassen teelt. Naast de teelt heeft De Lepelaar huisverkoop van de geteelde gewassen.

Door het succes met teelt en verkoop is er behoefte aan extra verwerkingsruimte en ruimte voor de opslag van aardappelen. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden om zonnecellen in te passen.

Agrofocus heeft samen met De Lepelaar de positie van de nieuwe loods en de aansluiting op de bestaande gebouwen bepaald. Hierbij hebben we rekening gehouden met logistiek, toekomstige uitbreidingen en een optimale plaats voor de luchtinlaat voor de aardappelbewaring.

Na de kostenraming en vergunningaanvraag is het project verder uitgedetailleerd. Bouwkundige tekeningen, constructieberekeningen en bestekken zijn inmiddels gemaakt. Bij de inschrijving was K Dekker 9 % goedkoper dan nummer 4.

Het instalatiewerk was zeer divers, waardoor 4  installateurs op basis van ons bestek het werk gaan uitvoeren.

Status: Open Dag 11-4-2014

Bijzonderheden: een dakhelft met PV-zonnecellen.

 

 

 

 

"Al die verschillende disciplines in installatiewerk vergen veel kennis en inzicht. Agrofocus heeft ons goed begrepen!"