Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

Fa. Goudsblom en Zonen (2014), Sint Maarten

Firma Goudsblom, is een vollegronds teeltbedrijf waar behoefte is aan een nieuwe opslagruimte voor aardappelen met laadkuil (totale uitbreiding aan bedrijfsgebouwen ca. 2800 m2). Aan weerszijden van de ruimte zullen deuren komen zodat natuurlijke trek ontstaat. Om boven het bestaande plattedak van 5m uit te komen was een goothoogte van 8m nodig.

Agrofocus zal de nieuwe, hogere schuur met laadkuil begeleiden. Zowel de bouwkundige tekeningen en bestek als de aanbesteding en bouwbegeleiding zullen door Agrofocus worden uitgevoerd.

Status: 2014 week 27 oplevering

"De voorbereiding vergde vijf jaar, i.v.m. de wijziging van het bouwblok en de gemeentelijke herindeling. Het was het waard, mede dankzij Agrofocus staat een geweldig nieuw bedrijf!"