Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

Pioneer Flower Farms Ltd. (2020), St. Catharines, Canada

Pioneer Flower Farms produceert tientallen miljoenen tulpen. Als gevolg van een fatale brand medio augustus 2019 is van het bestaande bedrijf weinig meer over.

https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/st-catharines-flower-farm-fire-hot-spots-1.5251416

Deze winter (voorjaar 2020) worden de kassen provisorisch opgelapt om de productie door te zetten. Aanvankelijk vroegen Henk en Pete ons om hen te begeleiden bij de opzet van een nieuwe hal met daarin ca 30 koelcellen van elk ca 200 m2 en 7.50m hoog. Aandachtspunten zijn keuze van indeling, deurtype, koelsysteem, verdamperkeuze, procesregeling etc. Inmiddels is de vraagstelling uitgebreid en beoordelen we ook het verwarmingssysteem en de kasoffertes.

Dit voorjaar wordt gestart met de bouw van een nieuwe loods van ca. 2 ha. Na het broeiseizoen worden de breedkappers gesloopt en vervangen door Venlokassen met een poothoogte van 7m.

Agrofocus verzorgt bij dit project:

  • Logistiek plan
  • Offerteaanvraag en -beoordeling koelcellen
  • Koellastberekening
  • Ontwerp nieuwe koelinstallatie
  • Offerteaanvraag en -beoordeling diverse installaties
  • Beoordeling constructieve uitgangspunten kas
  • Controle opdrachtbevestigingen
  • Co√∂rdinatie tekenwerk