Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

Steenvoorden, Hillegom

Kees Steenvoorden exporteert een groot aantal leliebollen en andere bolgewassen. Wij hebben dit bedrijf al diverse keren ondersteund bij de modernisering van de koelinstallatie en bij de aankoop van een naburige locatie. Jarenlang huurde Kees kasruimte om daarin de exportmonsters te broeien en tevens showkwaliteit te produceren voor de Dutch Lily Days. De huur van genoemde kas is niet meer mogelijk en dus ontstond behoefte aan de bouw van een eigen kas. Agrofocus heeft dit traject begeleid met benodigde tekeningen en technische omschrijving van kas, betonwerk en installaties.