Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

Dogterom Flowers

Dogterom Flowers uit Oude Tonge teelt al vele jaren tulpenbollen.

Naast het teeltbedrijf willen Paul en Jacob-Jan samen met hun zonen Ivan en Jasper een hypermoderne tulpenbroeierij opzetten. Samen met andere partijen probeert Dogterom een installatie met waterstof op te zetten.

De firmanten hebben Agrofocus ingeschakeld om het logistieke plan uit te werken en het vergunningtraject te begeleiden. Opvallend is dat in deze gemeente de maximale hoogte een forse beperkende factor is. Zo mag de goothoogte -na vrijstelling- maximaal 6.60m zijn en de nok -eveneens na vrijstelling- maximaal 11m.

Het project wordt in fases gebouwd. Eerst een loods van ca 3.500 m2 met diverse preparatiecellen en een technische ruimte geschikt voor 2 grote warmtepompen. Direct hierachter komen Venlo-kassen waarin gedroogd wordt met kaswarmte. Achter de droogruimte start het deel van de bloemenproductie.

"We hebben in de ontwerpfase mooie stappen gemaakt"