Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek
  • Bestekfase gebouw

Bestekfase gebouw

Een aannemer zal vrijwillig nooit zelf een bestek maken, omdat daarin de kwaliteitseisen, garanties en oplevertermijnen inclusief boeteclausule nadrukkelijk worden vastgelegd.

Met begeleiding van Agrofocus houdt u tot de aanbesteding de financiële touwtjes in eigen handen; wij leggen vooraf het kwaliteitsniveau vast waar de aannemer rekening mee moet houden. Een bekend voorbeeld is de discussie hoe vlak de vloer moet zijn, vooral van groot belang bij (zeer) hoog stapelen. Wij leggen dit na overleg met u vast in het bestek.

Het bestek geeft ook aan welke onderdelen door andere bedrijven worden uitgevoerd (bijvoorbeeld koelcellen en installaties) en welke voorzieningen de aannemer dient mee te nemen voor die derden.

Het bestek en tekeningen sturen we naar vier geïnteresseerde en bekwame aannemers. Na drie weken gaan we met de scherpste aanbieder in gesprek.

Met een goed bestek en tekeningen krijgt u de beste prijs-kwaliteit verhouding.