Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek
  • Bouwkundige tekeningen

Bouwkundige tekeningen

Nadat de randvoorwaarden zijn vastgelegd gaan we over tot een definitief ontwerp.

De bouwkundige tekeningen betreffen de bestaande en nieuwe situatie, plattegrond en gevels, compleet met luiken, roosters en eventuele dakdoorvoeren. Tevens worden de benodigde doorsneden gemaakt inclusief cellen en installaties.

Er is geen discussie over de uitvoering door de juiste details toe te voegen. Denk daarbij aan drempelvrije doorgangen (bijvoorbeeld op de overgang van onderheide vloeren naar buiten), benodigde vrije hoogte voor leidingen, aansluitingen van ramen en deuren, etcetera. In overleg met u bepalen we de toe te passen materialen. We letten ook op geluidisolatie in dak en/of gevel en daglichttoetreding via de nok, al dan niet gecombineerd met ventilatie.

Een kwalitatief hoogstaand gebouw met minimaal meerwerk vereist goed tekenwerk, daar staan wij voor!