Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

Publicaties in tijdschriften

Bloemkool koelen keihard nodig voor kwaliteitbehoud

Bij warm weer kan de productie van bloemkool enorm pieken, terwijl dat juist niet het weer is waarbij bloemkool gretig aftrek vindt. Een maximale houdbaarheid is dan een vereiste. Naast rassenkeuze en een optimaal oogsttijdstip is een ‘snelle’ koeling dan keihard nodig.

Bloemkool koelen keihard nodig


Logistiek ontwerp fundament nieuwbouw

De zaken gaan goed en u wilt uitbreiden. Indien u bewerkt en/of in de eindverpakking afvoert, krijgt u te maken met strenge hygiënische eisen. Vanzelfsprekend wilt u uw producten niet alleen effectief schonen en verwerken, maar zo goed mogelijk opslaan. Ga er maar aan staan!

Logistiek ontwerp fundament nieuwbouw


Peen bewaren vraagt focus

Bij de bewaring van peen gaat het net als bij ieder bewaarproces om zo weinig mogelijk gewichts- en kwaliteitsverliezen. Dat valt in de praktijk niet mee. Veel product gaat verloren door aantasting van micro-organismen. Vochtverlies is een andere belangrijke verliespost. Bewaren van peen doe je er dus niet even zo maar bij.

Peen bewaren vraagt focus


Behoud uitstalleven zachtfruit draait om snel en gedegen koelen

Voor de perfecte smaak moeten aardbeien en frambozen geoogst worden als de houdbaarheid op het maximum zit of er net overheen is. De consument wil een lang en houdbaar product. Als teler is die spagaat te overbruggen door na de pluk zo snel mogelijk en goed te koelen.

behoud uitstalleven zachtfruit


Ombouwen R22 installaties. De tijd dringt!

Voor R22 valt in 2015 het doek. Voor naar schatting 50 tot 70% van de R22 installaties is nog geen concreet plan. Wat te doen? Zolang mogelijk in bedrijf houden, nu ombouwen of alles vervangen?

Ombouwen R22 installaties. De tijd dringt!


“Gelijk- of draaistroommotoren. Wie heeft gelijk en wie draait er omheen?”

Ventilatoren met gelijkstroom motoren zijn “hot”. Maar elektrotechnisch gezien is dat een beetje een misplaatste term. Niettemin is de belangstelling voor ventilatoren met gelijkstroommotoren groot. Er worden vele voordelen aan toegeschreven zoals minder energieverbruik en minder lawaai. Dat beeld is in de praktijk toch iets genuanceerder.

‘Keuze voor ventilatoren met gelijk– of draaistroommotoren’


Indirecte koeling groen, milieuvriendelijk of gewoon?

Steeds vaker wordt indirecte koeling verbonden aan de typering ‘milieuvriendelijk’ of ‘groen’. Hoewel de compressoren van dergelijke installaties soms een groene kleur hebben, valt op die karakterisering het nodige af te dingen.

‘Indirecte koeling groen, milieuvriendelijk of gewoon’


Veiligheid gaat boven alles bij ontwerp gebouw

Bij het ontwerp van een gebouw komt logistiek op de eerste plaats, maar veiligheid zou dat moeten zijn.

‘Veiligheid gaat boven alles bij ontwerp gebouw’


Hoofd koel houden bij installaties met R22

Het koelmiddel R22 is sinds 2000 niet meer toegestaan in nieuwe koelinstallaties. Bijvullen met R22 na een lekkage is vanaf 2010 verboden. Tijd dus om u te verdiepen in alternatieven.

‘Hoofd koel houden bij installaties met R22’


Aarbeienplanten behandelen als topsporters

In het voorjaar moeten de uitgeplante aarbeiplanten, als topsporters, in 8-10 weken een topprestatie leveren. Menig topsporter zou het bijltje erbij neergooien bij de behandeling die aardbeiplanten na het rooien ondergaan. Terwijl het ook anders kan.

‘Aardbeienplanten behandelen als topsporters’


Sta eens stil bij erfverharding

Elk bedrijf heeft rondom de gebouwen een verharde aansluiting op de openbare weg. Extra verharding wordt aangebracht voor parkeerruimte en (tijdelijke) opslag van materialen. Erfverharding kost al snel tienduizenden euro’s en je maakt er elke dag gebruik van. U heeft toch ook liever een erf zonder scheuren, diepe plassen en een kapotte toplaag? AgroFocus geeft in dit artikel aandachtspunten bij de keuze en aanleg van erfverharding.

‘Sta eens stil bij erfverharding’