Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek
 • Vergunningen

Vergunningen

Om te mogen bouwen zijn vaak vele vergunningen nodig. Ook daarvoor bent u bij ons aan het goede adres!

Steeds vaker blijkt het plan niet binnen het bestaande bestemmingsplan te passen. Dan moet een (tijdrovende) procedure worden gevolgd, soms via de gemeente, soms via de Provincie. Zaken die in dit stadium spelen zijn

 • watertoets (compensatie waterberging);
 • natuur en ecologie (flora&fauna);
 • bodemtoets (historisch en/of verkennend bodemonderzoek);
 • cultuurhistorie en archeologie;
 • incidenteel: luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid.

Daarna volgt de zogenaamde technische toets op de volgende onderdelen:

 • Sloopvergunning;
 • Kapvergunning;
 • Welstand;
 • Milieu;
 • Constructie;
 • EPN en daglicht;
 • Brandveiligheid.

Veel projecten zijn na voltooiing te groot om als één brandcompartiment te kunnen beschouwen. Met een vuurlastberekening en bijhorende rapportage o.b.v. Beheersbaarheid van Brand (BvB) is dat soms ook aantoonbaar niet nodig. Anders moeten brandwanden worden geplaatst.

Wij verzorgen de bouwaanvraag (omgevingsvergunning) via het digitale loket.