Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek
  • Oplevering

Oplevering

Aan alles komt een eind, dus ook aan de bouw.

Na afloop controleren we of het gebouw en de installaties volgens bestek en opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd, voor zover dat tijdens de uitvoering al niet is gedaan.

We beoordelen de eventuele meer-/en minderwerk opgaven en controleren of de bedragen overeenstemmen met de begroting en eventueel vergelijkbare projecten.

We verzorgen een procesverbaal van oplevering, compleet met garantieboek.

Met een rookapparaat controleren wij visueel de luchtverdeling en bij twijfel bepalen we de luchtcapaciteit.