Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek
 • Ontwerp

Ontwerp

Vaak zijn er meerdere oplossingen mogelijk om te komen tot een optimaal ontwerp van zowel het gebouw als de installaties. Hierbij spelen investeringen, bestaande accomodatie, werkwijze, toekomstvisie etcetera een rol.

Het logistiek ontwerp, dat ook voor de lange termijn optimaal is houdt rekening met:

 • beperken / voorkomen van kruisende lijnen;
 • beperken van afstanden tussen diverse bewerkingen;
 • omvang en indeling van klimaatcellen;
 • methode van luchtverversing in relatie tot de ligging (ivm zon en wind);
 • kantine, kantoor, sanitair en kleedruimte;
 • nutsvoorzieningen;
 • brandveiligheid;
 • beperkingen bestemmingsplan (bouwblok, bouwhoogte);
 • de bestaande bouwvorm;
 • de eventuele volgende uitbreiding.

Een goed ontwerp is de basis voor succes!