Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek
  • Bestekfase installaties

Bestekfase installaties

Door de toenemende kosten van energie (zowel de aansluitwaarde als het verbruik) en beschikbaarheid (eventueel noodstroomvoorziening) krijgt dit onderdeel extra aandacht.

Het ontwerp leggen we vast in een bestek en bijhorende installatietekening. Omdat een bestek alles duidelijk omschrijft, heeft iedereen dezelfde uitgangspunten en worden geen zaken vergeten.

Het bestek omschrijft de volgende onderdelen:

  • de (uitbreiding van de) licht- en krachtinstallatie;
  • de (uitbreiding van de) procesregeling;
  • de koelinstallatie (inclusief eventueel benodigde aanpassingen aan en/of retrofit van de bestaande installatie);
  • de verwarmingsinstallatie;
  • de paneelcellen met deuren en luchtluiken;
  • drukwanden met ventilatoren en eventuele frequentieregelaars;
  • installaties voor ULO-bewaring;
  • installaties voor bevochtiging.