Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

DutchFlora (2019), Warmenhuizen

Jan Strooper en Roy Broersen hebben in 2014 een compleet nieuw tulpenteelt- en broeierijbedrijf gesticht in Warmenhuizen. Agrofocus heeft daarvoor het complete ontwerp, vergunningtraject en technische uitwerking georganiseerd. De zaken gaan goed en er is behoefte aan verdere expansie. Concreet is in 2019 de schuur 30m verlengd en zijn in de bestaande schuur 3 extra cellen gebouwd met bijhorende installaties.

Verdere uitbreiding ligt gedeeltelijk buiten het bouwblok. Daarvoor verzorgen wij de benodigde tekeningen en rapportages en ondersteunen daarmee de benodigde aanpassingen in het bestemmingsplan.

Status: week 52 wind- en waterdicht