Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

Gebr. Oijevaar en Zn. (2017), Creil

Gebr. Oijevaar en Zn.uit Creil hebben in 2012 hun laatste nieuwbouw geplaatst in samenwerking met Agrofocus. Een nieuwe stap is het renoveren van de oude bebouwing. De twee oudste schuren zullen deels worden gesloopt en worden samengevoegd tot 1 schuur. Hierbij blijft het oppervlakte gelijk, maar ontstaat door de toegenomen hoogte meer ruimte.

Agrofocus verzorgt voor Gebr. Oijevaar en Zn.:

  • Ontwerp inc. aanpassing bestaande gevels
  • Vergunningstraject
  • Bouwkundig bestek
  • Bouwkundige aanbesteding

Status: week 22 in bedrijf

"Soms is slopen toch de beste oplossing!"