Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

Groot Groenteverwerking (2015), Hensbroek

Groot Groenteverwerking aan de Wogmeer in Hensbroek gaat aan de huidige bebouwing een extra verwerkingsruimte creëren ten behoeve van de verwerking van groenten. In het verleden is hier een vergunning voor aangevraagd maar dat ging niet zonder problemen.

Agrofocus heeft zich ontfermt over het vergunningentraject en er voor gezorgd dat zo snel mogelijk met de bouw begonnen kon worden. Daarnaast heeft Agrofocus het bestek en aanbesteding voor de koelinstallatie verzorgd.

Status week 19 cellenbouw