Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

Hoogendijk Agro (2012), Wieringerwerf

Nieuwbouw van ca. 3.000 m2 opslag en verwerking van winterpeen, inclusief driedubbele laadkuil.

Agrofocus heeft hiervoor het logistieke ontwerp gemaakt inclusief kostenraming. Na de vergunningaanvraag is de bouwkundige aanbesteding succesvol verlopen. Begin september zijn ook de opdrachten verstrekt voor de bouw van de koelcellen en de aanleg van de ammoniakkoelinstallatie, licht en kracht, verwarming en waterinstallatie. Inmiddels is ook de erfverharding ingekocht

De open middag was een groot succes en trok bijna duizend geïnteresseerden

Michel en Stefan Hoogendijk: “Wij wilden naar achteren uitbreiden, omdat het land naast ons niet te koop leek. Gelukkig zijn ze vasthoudend bij Agrofocus en hebben we met onze naaste buren (De Domeinen) een compromis bereikt. Daar gaan we de komende dertig jaar veel plezier van hebben!

Vader Niek Hoogendijk:Het was spannend wie de bouwopdracht zou krijgen. De manier van inschrijven was ik niet gewend, maar het is nu wel in één keer duidelijk. Tussen de hoogste en laagste inschrijver zat 17%. De kosten van Agrofocus zijn riant terugverdiend, ook al omdat het ontwerp is geoptimaliseerd!

Bijzonderheden: Het project voldoet aan de internationale hygiëne-eisen. Koeling met ammoniak.

"van jullie logistieke voorstel gaan we de komende 30 jaar veel plezier hebben!"