Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

J.T. Keur BV (2014), Nagele

J.T. Keur BV uit Nagele is een beginnende pootgoedteler. De bestaande opslagplaats voor consumptieaardappelen wordt omgebouwd naar  een kistenbewaarplaats voor uiteindelijk 35 ha pootgoed.

Bouwtechnische aanpassingen: in de bestaande schuur wordt geheid, zodat een vlakke vloer kan worden gegarandeerd. Er komt een drukkamer in en ophangvoorziening voor de verdampers. In de kopgevel komen extra uitlaatluiken.

Agrofocus heeftde bouwkundige en installatietechnische onderdelen uitgewerkt en de bijbehorende offertes beoordeeld.

Bijzonderheden: het nieuwe dak is voorbereid op zonnecellen

Status: week 39 opgeleverd