Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

Mts K.R. en A.K. Haverkamp (2014), Middenmeer

Mts Haverkamp in Middenmeer is een bedrijf dat actief is in de consumptieaardappelen. Ze is voornemens een nieuwe opslag te bouwen (ca 500m2) voor los gestorte fritesaardappelen (ca 1000 ton).

Agrofocus heeft in eerste instantie het ontwerp en de kostenbegroting gemaakt. Inmiddels hebben we het bouwkundig ontwerp, constructieberekeningen en tekeningen, bouwkundig bestek  en aanbesteding gepasseerd met goed resultaat. Ook het installatietechnisch ontwerp en bestek, de offerteaanvraag en beoordeling van installaties is goed verlopen. De partijen zijn bekend en aan de slag.

Status: week 35 oplevering

"Het project is bijna klaar en het is op een paar kleinigheden na dik naar ons zin verlopen. Tijd voor een open dag!"