Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

Pater Bloembollen (2017), Spierdijk

Pater Bloembollen rondde in 2015 haar laatste nieuwbouwproject af. Inmiddels is de behoefte ontstaan om het lege fust, dat nu nog buiten wordt opgeslagen, overdekt te plaatsen. Ten behoeve hiervan wordt een fustloods gebouwd, waarin tevens gedroogd kan worden.

Agrofocus verzorgt voor Pater Bolbloemen:

  • Ontwerp + kostenbegroting
  • Vergunningtraject
  • Bouwkundig tekenwerk
  • Bouwkundig bestek en aanbesteding
  • Bouwmanagement

Status: week 44 gebruiksklaar