Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

Pater Bloembollen (2015), Spierdijk

Pater Bloembollen uit Spierdijk teelt tulpen- en leliebollen. Door uitbreiding van de huidige activiteiten is er allereerst behoefte aan vergroting van de huidige verwerkingsruimte, extra koelcellen en een machineopslag met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 2.300 m2.

In een vervolgfase zal een overdekte spoelplaats, ontsmettingsplaats en verlaadplaats worden uitgewerkt, waarbij een volledig gesloten watercircuit wordt nagestreefd.

Agrofocus heeft voor dit project het logistieke ontwerp, de kostenraming, de bouwkundige tekeningen en berekeningen en het vergunningstraject verzorgd. Tevens hebben wij met het bouwkundig bestek een aanbesteding gedaan. De cellen en installaties zijn apart aangevraagd en beoordeeld. Tijdens de bouw voeren wij samen met Dhr Martin Pater de directie.

Status: week 44: bedrijfsklaar

"we kijken er al naar uit: 2 grote nieuwe cellen en een geluidwerende lelieverwerkingsruimte "