Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

Triflor, ’t Verlaat

Triflor heeft in 2020 de oude kassen achter het bedrijf gesloopt en vervangen door een loods met 4 grote preparatiecellen. Een van de cellen is zo ingericht dat er ook in kan worden gedroogd. Om de overlast naar de buren opnieuw te beperken is zelfs het dak boven de cellen geluidwerend uitgevoerd. Er zijn enkele foto’s in dit bericht opgenomen van de snelroldeuren, type Efaflex. Vanwege de extreme krachten zijn voor deze deuren aparte stalen frames gebouwd. De dagmaat is verhoogd naar 6m, zodat je zijdelings met de kisten het deurpakket niet kunt raken.

Als laatste heeft AgroPartners een proefkas gebouwd waarin Triflor de veredeling kan doen.

Hiermee is de renovatie van de bestaande opstallen afgerond.

De volgende stap is te onderzoeken of er op de bestaande hallen uit 2002 ook zonnepanelen geplaatst kunnen worden.