Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

Van Bentem Sierteelt (2020), Marknesse

Wilbert van Bentem wil zijn tulpenbroeierij verdubbelen en vergaand mechaniseren. Hij gaf Agrofocus de opdracht om de procedure te voeren om het bouwblok te vergroten.

Dankzij duidelijke omschrijving en tekeningen van de toekomstige fasering hebben we een principe akkoord bereikt met de gemeente.

Een groot deel van de bestaande kassen (8m tralies) wordt gesloopt en vervangen door hogere Venlokassen met 12.80m tralies, zodat alles super efficiënt kan worden ingevuld. Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van de aardwarmte van een naburige paprikateler. De komende periode gaan we de gebouwen en installaties verder uitwerken.  Op verzoek van de verzekeraar zullen we de nieuwbouw voorzien van een extra brandcompartiment.

 

"Lekker: de vergunning is geregeld. Dat is uiteindelijk snel gegaan, dank daarvoor!"