Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

VECO fase 2 (2015), Creil

Veco in Creil is een productiebedrijf van met name zilveruien en Parijse wortelen. Door het succes met teelt en verkoop van zilveruien is er behoefte aan extra verwerkingsruimte, een nieuwe op- en overslagcel, een laadkuil en nieuwe kantine en laboratorium. Bij het gehele ontwerp staan HACCP-eisen, logistiek, brandveiligheid en arbeidsomstandigheden centraal. Speciale aandacht is er voor materiaalkeuze in relatie tot de toegepaste zuren en zouten.

Agrofocus heeft samen met Veco het ontwerp uitgewerkt, rekening houdend met de bestaande gebouwen. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd.

Fase 2:

  • Sloop van een deel van de bestaande bollenloods en uienschillerij
  • verlenging fase 1 machineberging
  • vloer voorzien van forse RVS afvoergoten
  • aansluiting op vatenloods met tunnel
  • volledig opgebouwd uit brandveilige bouwmaterialen

Status fase 2: week 10 2e oplevering

Video: Video grondwerk

Informatie over fase 1 vindt u hier