Nederlands   English   

Nederlands   English   

De schakel tussen uw product en techniek

Veco Groenten en Fruit (2013), Creil

Veco in Creil is een productiebedrijf van met name zilveruien en Parijse wortelen. Door het succes met teelt en verkoop van zilveruien is er behoefte aan extra verwerkingsruimte, een nieuwe op- en overslagcel, een laadkuil en nieuwe kantine en laboratorium. Bij het gehele ontwerp staan HACCP-eisen, logistiek, brandveiligheid en arbeidsomstandigheden centraal. Speciale aandacht is er voor materiaalkeuze in relatie tot de toegepaste zuren en zouten.

Agrofocus heeft samen met Veco het ontwerp uitgewerkt, rekening houdend met de bestaande gebouwen. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd.

In voorjaar 2014 start de fysieke uitwerking van het project, waarbij allereerst een laadkuil met bovenliggende kantine en laboratorium wordt gebouwd en waarbij de op- en overslagruimte geconditioneerd wordt.

In oktober 2014 start fase 2 met de sloop van 2 schuren. De nieuwe uienschillerij (volledige brandwerend uitgevoerd) moet in februari 2015 bouwkundig gereed zijn.

Status: week 25 oplevering fase 1

Voor meer informatie over fase 2 klik hier.

"Ondanks alle door ons gewenste wijzigingen verloopt alles goed. We zien de bouw dan ook vol vertrouwen tegemoet!"